М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Ақпараттық білім беру орталығы Бас ғимарат, оқулық абонементі №1

Phone number: 87081474246
Addresses: Шымкент, Тауке хан данғылы, 5
  Шымкент, Бас ғимарат, оқулық абонементі №1

Show map
   Download card...

      Ақпараттық білім беру орталығы


List of services:
Queue Service Duration,
min.
Балтабекова Сәуле / абонементі №1 Абонемент 10
Менлибаева Нилуфар / абонементі №1 Абономент 10
Менлибаева Нилуфар / абонементі №1 Необходимая литература 10
Тасболатова Раушан № А, 6 Абонемент 10